Startpagina
Vrachtkosten
Gratis verzending vanaf € 50
Verwachte bezorging
1-2 Werkdagen
Prijzen
Inclusief BTW - Exclusief verzendkosten
Betalingsmethodes
Uit de leveringsvoorwaarden van Grimas B.V.
Aansprakelijkheid van Grimas B.V. t.o.v. Grimas producten

U bent verplicht de producten van Grimas te behandelen in overeenstemming met de meest recente daarover verstrekte productinformatie van Grimas.

Grimas garandeert de veiligheid van haar producten voor de gebruikers ervan en aanvaardt haar aansprakelijkheid daarvoor.

Voor wat betreft adviezen over aard en toepassingsmogelijkheden van de door haar geleverde goederen aanvaardt Grimas uitsluitend aansprakelijkheid voor schriftelijk door haar gegeven adviezen.

Het risico van deze aansprakelijkheden heeft Grimas gedekt door een verzekering met een maximum uitkeringsmogelijkheid van € 5.000.000,-- per gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Grimas voor haar schriftelijke adviezen blijft beperkt tot het maximum van de bedragen die onder deze polis uitgekeerd kunnen worden.

De schriftelijke adviezen van Grimas ontheffen de afnemer niet van de verplichting zelf onderzoek te doen naar de geschiktheid van de geleverde goederen voor het beoogde gebruik en de toelaatbaarheid van dat gebruik in het land van de uiteindelijke gebruiker.

Onverminderd aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is Grimas niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade van de afnemer en/of derden die aan of door de geleverde goederen mochten ontstaan, dan de schade tot vergoeding waarvan Grimas op grond van deze voorwaarden is gehouden.

Alle geschillen welke tussen Grimas en haar afnemers mochten rijzen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Grimas (Nederlands recht).

Verander taal:
Verander land:
Startpagina